Møde i OdL Erhvervsklub Odense, tirsdag d. 7. juni 2016

Byggeselskab Olav de Linde (OdL) har i samarbejde med en række lejere besluttet, at starte en netværksklub for vore lejere i Odense. 
Klubbens formål er at skabe gode relationer, skabe udbytte og nye forretninger, muligheder for god sparring, socialt samvær og erfaringsudveksling imellem medlemmerne. 

Det velbesøgte opstartsmøde og generalforsamlingen forløb planmæssigt, med godt humør, engagerede virksomheder og god opbakning til Erhvervsklubben og den nyvalgte bestyrelse.

Næste møde vil blive afholdt som virksomhedsbesøg hos 2-3 af Erhvervsklubbens medlemmer fra Thrige-Firkanten. Målet hermed er at få et større kendskab til hinanden, OdL´s lejere og dermed også Erhvervsklubsmedlemmerne. 
Vi vil kort besøge 2-3 virksomheder, som dels vil præsentere de pågældende virksomheder for den samlede Erhvervsklub, og dels i fællesskab servere lidt mad og drikke. 


Sted: Thrige-Firkanten, udvalgte virksomheder
Tidspunkt: Tirsdag, den 7. juni kl. 16:00 – 18:00 
Tilmelding: Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
Att.: Koordinator Mette Haug Wilhjelm, via mail: mhw@olavdelinde.dk 
Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag d. 31. maj.

Vi skal til næste møde d. 7. juni bruge 2-3 virksomheder, som både har lyst til at få besøg, give en kort præsentation af deres virksomhed og endelig være med til at stå for forplejningen.
Meld derfor venligst og hurtigst muligt tilbage, såfremt I har lyst til at være en af de 2-3 virksomheder vi skal besøge.

Vi forventer, med forbehold for ændringer, at de kommende møder i 2016 vil blive afholdt torsdag d. 8. september og onsdag d. 23. november, invitation til disse vil blive udsendt ifm. de enkelte møder.

Med venlig hilsen

Peter Michael Larsen, Udlejningschef 
Byggeselskab Olav de Linde 
Dir. tlf.: 29 66 50 40

Medlemskab?


Ønsker du medlemskab af OdL Erhvervsklub Odense, kan du ansøge her. 

Tilmelding og frist


Tilmelding
Byggeselskab
Olav de Linde,
Att.: Mette Haug Wilhjelm,
via mhw@olavdelinde.dk ell.
Tlf.:  2966 3111

Tilmelding senest:
Den 31. maj.

Byggeselskab Olav de Linde