Referat, OdL Erhvervsklub Odense, onsdag den 26. oktober 2016

Dagen bød på endnu et meget vellykket ”virksomhedscrawl”, denne gang i Pakhusgården, hvor Erhvervsklubben havde fornøjelsen af at besøge liathansenreklame, Clayton Power og Boffa.

Vi vil gerne takke de besøgte virksomheder for det gode værtsskab og de inspirerende oplæg og virksomhedspræsentationer.

Også en stor tak til ”De Akustiske helte”, som leverede skøn musik i netværksmødets sidste del, hvor der blev netværket på kryds og tværs blandt de mange deltagende.
Et super godt arrangement og netværksmøde med engagerede deltagere - tak for det!

Vi ser frem til at gentage succesen ved næste møde.

På bestyrelsens vegne
Mette Haug Wilhjelm, koordinator

Side 1 af 1. Viser 1 til 6 af 6 billeder.

SEKRETARIAT


Mette Haug Wilhjelm
Koordinator
M • 2966 3111
mhw@olavdelinde.dk


Byggeselskab 
Olav de Linde 
Havnegade 18, 1. sal
5000 Odense C
T • 6544 4244

Byggeselskab Olav de Linde