Medlemskab af OdL Erhvervsklub Odense

OdL Erhvervsklub Odense er et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til hinanden, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

Som medlemmer af klubben optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.
Medlemmerne har mulighed for at medbringe maksimalt 2 gæster pr. arrangement.

Der betales intet medlemskontingent, men der er pligt for medlemmer til at deltage i mindst 2 af 4 årlige møder.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Se vedtægter og referater her.


Optagelse i OdL Erhvervsklub Odense
Henvendelse om optagelse i Erhvervsklubben kan ske ved udfyldelse af nedenstående formular, eller ved henvendelse til klubbens sekretariat

Firma/org. 
Navn 
Adresse 
Mobil 
E-mail 
Webadresse 
Kommentar 

Hvem kan deltage i OdL Erhvervsklub Odense?
Erhvervsklubben er et netværk for virksomheder med adresse i en af nedenstående ejendomme tilhørende Byggeselskab Olav de Linde i Odense.

Thrige Firkanten

Pakhusgården

GASA-Byen (Middelfartvej)

Wichmandsgade 1, 3, 5, 8, 10, 11 og 12 

Havnegade 16, 18, 19, 19F, 20 og 23

Sverigesgade 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 og 16

Londongade 4

Rugårdsvej 21-23

Jarlsberggade 15

Byggeselskab Olav de Linde