Frichsparkens Erhvervsklub, bestyrelse


Preben Dunker

Brandt Revision
T • 8743 5813
prdu@brandtrevision.dk

 


Mads Balle Christensen
TVC Advokatfirma
T • 8734 7564
mac@tvc.dk

 


Anders Nørgaard

Hildebrandt & Brandi
T • 2961 7972
an@hildebrandtbrandi.com

 

Martin Fasdal
Ejendomsselskabet
Olav de Linde
T • 2810 6621
mafa@olavdelinde.dk

 


Yvonne Kjär
Miljø Rent Rengøringsservice
T • 6029 0877
yh@miljorent.dk

 

Johan Gottschalk
Colliers international
T • 2045 3059
johan.gottschalk@colliers.com

 


Frichsparkens Erhvervsklub, suppleanter


Ina Gröne

Gröne´s Café
T • 8734 4000
info@gronescafe.dk

 

Sekretariat
Kontaktpersoner

Charlotte L. Clausen

Chefkonsulent, udlejning
M • 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Anette Nielsen
Receptionist
T • 8615 4244
an@olavdelinde.dk

Ejendomsselskabet 
Olav de Linde 
Søren Frichs Vej 38A 
8230 Åbyhøj

Ejendomsselskabet Olav de Linde