Boligprojekt på Katrinebjerg sendt i off. høring

Lang tids projektsamarbejde med Schmidt Hammer Lassen architects er nu resulteret i et projektforslag til en ny boligbebyggelse på hjørnegrunden Katrinebjergvej/Møllevangs Allè. Netop i disse dage sendes projektmaterialet ud i en offentlig høringsrunde. 

Udbuddet af studieboliger i Aarhus har de seneste år vist sig ikke at kunne følge med efterspørgslen fra det stigende antal studerende i Aarhus. Således påbegyndte 1.500 flere unge et studie i 2012, end det var forudset i 2010. Stigningen ser ud til at fortsætte de næste ti år og forventes først at stagnere efter 2023. En boligbebyggelse i Katrinebjerg området, der ligger sig tæt på Århus Universitet og IT-Byen, ville kunne imødekomme en del af denne efterspørgsel og samtidig formidle overgangen fra et tidligere erhvervsområde til en fremtidig livlig bydel.

Det omkringliggende område ved Katrinebjerg har gennem en årrække gennemgået en delvis omdannelse fra et traditionelt erhvervsområde til et pulserende byområde med ungdomsboliger, indkøbscenter, undervisning og kontorvirksomheder.

Midt i dette område ligger IT-byen, der bl.a. består af afdelinger fra Århus Universitet og flere private virksomheder. IT-byen forventes udvidet i de kommende år og vil bl.a. også medføre øget efterspørgsel på studieboliger i området.

Projekt
Boligbebyggelsen består primært af 315 stk. 2 og 3 værelses lejligheder fordelt på syv punkthuse i 3, 4, 8, 9, 13 og 14 etager. Boligprojektets totale bruttoareal udgør i alt ca. 23.890 m²

Byggestart og - slut:
Start formentlig 2016, med forventet indflytning fra 2017.


Yderligere info:
Olav de Linde 
Direktør, indehaver
M • 2810 6622

RådgivereEjendomsselskabet Olav de Linde