ARKITEKTUR OG DISPONERING AF HUSET

SHiP er med en spændende og nyskabende arkitektur på Aarhus Ø et boligbyggeri i international klasse, som til fulde matcher den unikke placering. Projektets hoveddisponering bygger på dels en "ryg" mod Dagmar Petersens Gade, og 4 "fingre" udfra denne mod lystbådehavnen.

Den godkendte lokalplan for boliger i SHiP projektet tillader en ensartet etagehøjde på 5 etager. Højdeprofilen bliver således identisk med den skitserede højde i det oprindelige erhvervsprojekt. Bygningens fingre aftrappes ned mod lystbådehavnen, hvilket skaber en fin skalatilpasning imellem lystbådehavnens intime miljø og SHiP bebyggelsen. Et andet og særdeles markant arkitektonisk element er bygningernes transparante facader, men især de vandrette bånd, som består af zig-zaggende altaner ud fra bygningens facader, og giver et  smukt, harmonisk og afvekslende helhedsindtryk. 

Side 1 af 1. Viser 1 til 8 af 8 billeder.

For yderligere informationer

Kaare Steen Petersen 
Arkitekt og tegnestuechef
M • 2966 0358
E • kp@olavdelinde.dk

Byggeselskab Olav de Linde