ERHVERVSLOKALERNE

Trods konverteringen af SHiP fra primært et erhvervshus til boligbebyggelse, er en stor del af stueetagen helliget publikumsrettede erhvervsformål, som utvivlsomt både vil berige Aarhus Ø og bebyggelsen selv. 

Erhverv som fitness, restaurant, café, galleri og lignende vil med nærheden til havnen og promenaden få en særdeles attraktiv og naturlig placering - både i SHiP og på Aarhus Ø.  
Der forventes afsat 3.500 m² i SHiP til publikumsrettede erhvervsformål.

For yderligere informationer

Kaare Steen Petersen 
Arkitekt og tegnestuechef
M • 2966 0358
E • kp@olavdelinde.dk

Byggeselskab Olav de Linde