Olav de Linde
Adm. direktør & indehaver
M • 2810 6622
E • odl@olavdelinde.dk

Esben Kjeldsen 
Direktør
M • 4057 9796
E • ek@olavdelinde.dk

Martin Fasdal
Direktør, udlejning og udvikling
M • 2810 6621
El • mafa@olavdelinde.dk

Kaare Steen Petersen
Arkitekt og tegnestuechef
M • 2966 0358
E • kp@olavdelinde.dk

Ejendomsselskabet Olav de Linde