LinkedIn: Frichsparkens Erhvervsklub

Som et værktøj til styrkelse af kendskabet til hinanden, er der oprettet en lukket LinkedIn-gruppe, kaldet: Frichsparkens Erhvervsklub.

Det forventes at medlemmerne vil deltage i denne gruppe, således at det kan blive et godt og aktivt forum hvor informationer, invitationer, meddelelser mv. udveksles mellem medlemmerne.

Medlemskab af LinkedIn gruppen skal godkendes, og gruppen administreres af Charlotte L. Clausen fra Erhvervsklubbens sekretariat.

Ejendomsselskabet Olav de Linde