GENERALFORSAMLING & JULEFROKOST - ONSDAG D. 07.12.2016

Generalforsamling og julefrokost i Frichsparkens Erhvervsklub, -et effiktivt netværk for mere end 125 virksomheder.

Så er det snart ved at være tid for årets generalforsamling og julefrokost: Årets sidste møde afholdes i Frichsparkens Kantine, hvor vi afholder generalforsamling efterfulgt af en lækker julefrokost.
Det koster kr. 200,- pr. person at deltage, betaling er udelukkende for maden, da øl, vin og vand er sponsoreret af Brandt Revision og Byggeselskab Olav de Linde.

Samtidig med tilmelding skal der indbetales kr. 200,- pr. tilmeldt deltager på konto nummer 4784 11048978 (konto ved Brandt Revision) med angivelse af virksomhed, så vi kan foretage rigtig registrering.

Sted: Frichsparkens Kantine, Søren Frichs Vej 38 D, 8230 Åbyhøj,
Tidspunkt: Onsdag, den 7. december kl. 16.30 – ?  Vi har ekstra god tid denne aften :-) 
Tilmelding: Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
att.: receptionist Annette Nielsen, via mail: an@olavdelinde.dk eller tlf.: 8615 4244.
Tilmeldingsfrist: Senest den 24. november og maks. 4 deltagere pr. virksomhed.
NB: Da der i alt er plads til ca. 80 personer, er der tilmelding efter "først til mølle princippet".

Dagsorden for generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer følger herunder.
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens årsberetning.
3.    Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter (ikke aktuelt i år).
4.    Indkomne forslag.
5.    Aktivitetsplan for det kommende år.
6.    Eventuelt.

Indkomne forslag.
Medlemmer, som har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen opfordres til at fremsende disse senest 2 uger før generalforsamlingen." 


Vi ser frem til en hyggelig aften med godt selskab og god mad.
Med venlig hilsen

Martin Fasdal Direktør, udlejning 
Byggeselskab Olav de Linde 
Dir. tlf.: 28 10 66 21

Tilmelding og frist


Tilmelding:
Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
att.: Annette Nielsen, via erhvervsklub@olavdelinde.dk 
eller tlf.: 86 15 42 44.

Tilmelding senest:
Mandag d. 24. november.
Maks. 4 deltagere pr. virksomhed.
Tilmelding  foregår efter "først til mølle" princippet.

Ejendomsselskabet Olav de Linde