FRICHSPARKENS ERHVERVSKLUB

Julefrokost og generalforsamling, onsdag den 10.12.2014

Efter en skøn sensommer aften i Gröne´s Cafe med hyggeligt selskab, god mad og gode vine, kan der nu varmes op til årets julefrokost. Næste møde bliver i Kantinen, hvor vi afholder den årlige generalforsamling efterfulgt af en lækker julefrokost. Det koster kr. 200,00 pr. person at deltage, betaling er udelukkende for maden, da øl, vin og vand er sponsoreret af Brandt Revision og Byggeselskab Olav de Linde.

Samtidig med tilmelding skal der indbetales kr. 200,00 pr. tilmeldt deltager på konto nummer 4784 11048978 (konto ved Brandt Revision) med angivelse af virksomhed, så vi kan foretage rigtig registrering.

Sted: Kantinen, Søren Frichs Vej 38 D, 8230 Åbyhøj,
Tidspunkt: Onsdag, den 10. december kl. 16.30 – vi har ekstra god tid denne aften ;-)
Tilmelding: Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde, att.: receptionist Helle Stenmann, via mail: hs@olavdelinde.dk eller tlf.: 86 15 42 44.
Tilmeldingsfrist: Senest den 24. november.
Deltagerantal: Maks. 3 personer pr. virksomhed. Tilmeldingen efter "først til mølle princippet", da ca. 80 personer totalt kan deltage.  

Dagsorden for generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer følger her:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
4. Indkomne forslag.
5. Aktivitetsplan for det kommende år.
6. Eventuelt.

Valg til bestyrelse:
Der er ingen valg til bestyrelse i indeværende år, da bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Fremadrettet skal det dog tilstræbes, at min. halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsætter forslag om udvidelse af det geografiske område for erhvervsklubben således, at denne tillige omfatter Trindsøvej 5-9 og Nannasvej 18.
Medlemmer, som har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen opfordres til at fremsende disse senest 2 uger før generalforsamlingen.”

Vi ser frem til en hyggelig aften med godt selskab og god mad.
Vi håber du har lyst til at deltage
Med venlig hilsen

Martin Fasdal Direktør, udlejning 
Byggeselskab Olav de Linde 
Dir. tlf.: 28 10 66 21

Ejendomsselskabet Olav de Linde