Kontaktpersoner i Odense

Søren Gørup Christiansen
Afdelingsdirektør 
M • 2969 3925
E • sgc@olavdelinde.dk

TEGNESTUE OG HÅNDVÆRKERE
Niels Erbo Andersen
Driftschef, Bygningskonstruktør
M • 2966 0444
E • nea@olavdelinde.dk

Byggeselskab Olav de Linde