ÅRETS FØRSTE MØDE - MANDAG D. 20.03.2017

Velkommen til Frichsparkens Erhvervsklub i 2017.

I år har vi valgt flere tiltag for at gøre erhvervsklubben endnu mere attraktiv at deltage i, og samtidig har vi valgt at arrangere møderne på forskellige ugedage.
Årets første møde bliver hos Hildebrandt & Brandi, temaet bliver "Netværk" og der vil på mødet blive mulighed for at alle deltagere kan bringe deres virksomhed kort i fokus via nogle sjove og spændende aktiviteter.

Sted: Hildebrandt & Brandi, Søren Frichs Vej 42 L, 8230 Åbyhøj,
Tidspunkt: Mandag, den 20. marts kl. 16.30 – 18.30
Tilmelding: Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde, att.: receptionist Annette Nielsen, via mail: erhvervsklub@olavdelinde.dk eller tlf.: 8615 4244.
Tilmeldingsfrist: Senest den 13. marts og maks. 2 deltagere pr. virksomhed.

Vi håber du har lyst til at deltage
Med venlig hilsen

Martin Fasdal Direktør, udlejning 
Byggeselskab Olav de Linde 
Dir. tlf.: 28 10 66 21

Forventede mødedatoer i Frichsparkens Erhvervsklub 2017

Med forbehold for ændringer, afholdes de kommende møder i 2017 på nedenstående dage. Invitationer vil som vanligt blive udsendt i forbindelse med de enkelte møder.
Tirsdag den 13. juni 
Onsdag den 20. september
Torsdag den 30. november

Medlemskab?


Ønsker du medlemskab af Frichsparkens Erhvervsklub, kan du ansøge her. 

Tilmelding og frist


Tilmelding:
Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
att.: Annette Nielsen, via erhvervsklub@olavdelinde.dk 
eller tlf.: 86 15 42 44.

Tilmelding senest:
Mandag d. 13. marts.
Maks. 2 deltagere pr. virksomhed.

Ejendomsselskabet Olav de Linde