GENERALFORSAMLING & JULEFROKOST - TORSDAG D. 30.11.2017

Generalforsamling og julefrokost i Frichsparkens Erhvervsklub, -et effektivt netværk for mere end 125 virksomheder.

Årets generalforsamling og julefrokost står for døren.

Næste møde finder sted i Frichsparkens Kantine, hvor vi afholder den årlige generalforsamling og nyder en lækker julefrokost.
Det koster kr. 200,- pr. person at deltage, betaling er udelukkende for maden, da øl, vin og vand er sponsoreret.

Samtidig med tilmelding skal der indbetales kr. 200,- pr. tilmeldt deltager på konto nummer 4784 11048978 (konto ved Brandt Revision) med angivelse af virksomhed, så vi kan foretage rigtig registrering.

Sted: Frichsparkens Kantine, Søren Frichs Vej 38 D, 8230 Åbyhøj,
Tidspunkt: Torsdag, den 30. november 2017 kl. 16.30 – ?  Vi har ekstra god tid denne aften :-) 
Tilmelding: Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
att.: receptionist Annette Nielsen, via mail: erhvervsklub@olavdelinde.dk eller tlf.: 8615 4244.
Tilmeldingsfrist: Senest den 20. november og maks. 4 deltagere pr. virksomhed.
NB: Da der maksimalt er plads til ca. 80 personer, er der tilmelding efter "først til mølle princippet".

Dagsorden for generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer følger herunder.
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens årsberetning.
3.    Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter (ikke aktuelt i år, men nye bestyrelsesmedlemmer er altid velkomne).
4.    Indkomne forslag.
5.    Aktivitetsplan for det kommende år.
6.    Eventuelt.

Indkomne forslag.
Medlemmer, som har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen opfordres til, at fremsende disse senest 2 uger før generalforsamlingen. 


Vi ser frem til en hyggelig aften med godt selskab og god mad.
Med venlig hilsen

Martin Fasdal Direktør, udlejning 
Byggeselskab Olav de Linde 
Dir. tlf.: 28 10 66 21

Medlemskab?


Ønsker du medlemskab af Frichsparkens Erhvervsklub, kan du ansøge her. 

Tilmelding og frist


Tilmelding:
Kan ske til Byggeselskab Olav de Linde,
att.: Annette Nielsen, via erhvervsklub@olavdelinde.dk 
eller tlf.: 86 15 42 44.

Tilmelding senest:
Mandag d. 20. november.

Ejendomsselskabet Olav de Linde