Medlemskab af Frichsparkens erhvervsklub

Frichsparken Erhvervsklub er et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til hinanden, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

Som medlemmer af klubben optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.
Medlemmerne har mulighed for at medbringe maksimalt 2 gæster pr. arrangement.

Der betales intet medlemskontingent, men der er pligt for medlemmer til at deltage i mindst 2 af 4 årlige møder.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Se vedtægter og referater her.

Optagelse i Erhvervsklubben
Henvendelse om optagelse i Frichsparkens Erhvervsklub kan ske ved udfyldelse af nedenstående formular, eller ved henvendelse til klubbens sekretariat. 

Firma/org. 
Navn 
Adresse 
Mobil 
E-mail 
Kommentar 

Hvem kan deltage i Frichsparkens Erhvervsklub?
Erhvervsklubben er et netværk for nedenstående virksomheder beliggende i og omkring Frichsparken.

Frichsparkens Erhvervsklub
Omfatter følgende adresser:

Søren Frichs Vej 34
Søren Frichs Vej 36 - 42
Søren Frichs Vej 39
Valhalvej 1 /  Yrsavej 36
Yrsavej 34
Trindsøvej 5-11
Trindsøvej 12-16
Nannasvej 7 og 14-18

Ejendomsselskabet Olav de Linde