Vi skaber liv

Vi har modet til at satse på skæve idéer og føre dem ud i livet. Ofte sker det i samarbejde med de kommende brugere. Den personlige involvering af alle relevante partnere er helt i tråd med vores grundfilosofi.

Vi udvikler projekter for at skabe liv. Succeskriteriet er, at brugerne får plads til udfoldelse og udvikling.

Vi fastholder stadig et aktivt engagement i projektet, når det er taget i brug. Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever nærhed og en hurtig seriøs behandling. Vi ser det bl.a. som en del af vores ansvar at sikre behovet for fremtidig vækst.

Det er i høj grad de fysiske rammer og det miljø, som skabes inden for murene, som medvirker til erhvervsmæssig succes.  Alt i alt både en erkendelse og forpligtelse, som vi tager særdeles alvorligt

Skabertrang
Skabertrang er en afgørende drivkraft for Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Skabertrang er fundament for vores kerneforretning: At omdanne industrikomplekser og erhvervsejendomme til attraktive lejemål for liberale erhverv og offentlige institutioner.

Ejendomsselskabet Olav de Linde