Søren Frichs Vej 34, Åbyhøj

For større fotos: Klik på miniaturefotos.
Næste foto: Klik til højre eller venstre på det store foto, eller brug piletaster.

Side 1 af 1. Viser 1 til 20 af 20 billeder.

Fra maskinhal til "byoase"
Bygningen, der ved første indtryk "ligner sig selv", er i sit indre totalt transformeret.

Den tidligere hal- eller lagerstruktur er nu afløst af et smukt og oplevelsesrigt miljø, med organiske og dobbelthøje rumforløb, en indre lysgård med rekreative kvaliteter, -alt sammen understøttet af dels det gode håndværk og dels et gennemtænkt og spændende materialevalg.

Ejendomsselskabet Olav de Linde