Kaare Steen Petersen
Arkitekt og tegnestuechef
M • 2966 0358
E • kp@olavdelinde.dk

Jan Olesen
Arkitekt
M • 2810 6691
E • jo@olavdelinde.dk

Ann Hübschmann
Arkitekt & indretningsarkitekt
M • 2966 0426
E • ah@olavdelinde.dk

Tine Lindhardt
Arkitekt
M • 2810 6692
E • tl@olavdelinde.dk

Troels Kestner Olesen
Arkitekt
M • 2969 3910
E • tko@olavdelinde.dk

Henrik Høholt Jensen
Ingeniør
M • 2810 6693
E • hhj@olavdelinde.dk

Bo Nielsen
Ingeniør, projektleder
M • 2969 3908
E • bn@olavdelinde.dk

Flemming Thygesen
Ingeniør
M • 2810 6627
E • fty@olavdelinde.dk

Huu Cuc Nguyen - ”Gub”
Bygningskonstruktør
M • 2964 4577
E • hc@olavdelinde.dk

Aase Gammelgaard
Teknisk assistent
M • 2969 3920
E • aag@olavdelinde.dk

Ejendomsselskabet Olav de Linde