Økonomimedarbejder søges til vores finansteam i Aarhus.

Vores nye kollega skal indgå i finansteamet, som varetager opgaver med overordnet økonomistyring for hele virksomheden efter et årshjul samt servicering af vores udlejningsafdeling og tegnestue med økonomiservice af varierende karakter. Hertil kommer daglige opgaver som daglig indlæsning og bogføring af indbetalingstransaktioner, løbende afstemninger, debitor- og kreditorbogholderi samt lønadministration.

Vores ERP – motor er Unik Bolig 4, som vi løbende udvikler til servicering og automatisering af forretningsgange. Vi supplerer med forskellige former for overblik og status i excel-modeller, som er under stadig udvikling og udbygning til relevante styringsområder og til brug for understøttelse af beslutningsprocesser i ledelsen.

Finansteamet leverer færdigt regnskabsgrundlag til selskabets revisor, som assisterer med regnskabsopstilling. Finansteamet leverer endvidere dokumentation til revisors erklæringsafgivelse på selskabets årsrapport.

På samme måde servicerer Finansteamet i forhold til selskaberne i Olav de Linde Holding ApS koncernen.

Afdelingen omfatter - udover administrationschefen - 5 ejendomsadministratorer, 4 finansfolk, 1 receptionist. Ud over din afdeling består Aarhus-kontoret af over 40 medarbejdere, herunder arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, udlejningskonsulenter, viceværter og håndværkere. I alt beskæftiger virksomheden over 100 ansatte fordelt på vores afdelinger i Aarhus, Odense og København.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et stabilt arbejdsmiljø i en virksomhed med stærke værdier og stor vækst. Du vil få et selvstændigt job, hvor du vil få plads til at skabe resultater og udvikle dig i stillingen.

Ejendomsselskabet Olav de Linde er en familieejet virksomhed, førende indenfor drift og bæredygtig udvikling af ejendomme med en portefølje på over 500.000 m2 i Aarhus, Odense og København. Virksomheden varetager selv alle funktioner i forbindelse med køb, udlejning, drift og udvikling med intern tegnestue, håndværksafdeling, administration og udlejningsafdeling.

Løn forhandles individuelt og matcher dine kvalifikationer. Din arbejdsplads vil være i Frichsparken på Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor der er gode muligheder for at komme til i bil, på cykel eller med bus.

Hør mere om stillingen ved henvendelse til Administrationschef Karen Boeskov Bock – direkte telefonnr. 89397081 eller mail kbb@olavdelinde.dk

For mere information, kontakt