Nyt tag på fredet bygning i Mindegade

  • Renovering

I Aarhus har Ejendomsselskabet Olav de Linde netop afsluttet fornyelsen af tagfladen mod gaden på vores fredede ejendom på Mindegade 8. Ejendommen er en sand perle i fortællingen om Aarhus, da den er opført af byens betydningsfulde købmand Hans Broge i 1849. Den bærer fortsat på mange smukke detaljer fra fortiden, og den blev fredet i 1970.

Fredningen betyder, at vores tagfornyelse fra september til november 2018 blev foretaget under nogle særlige betingelser, bestemt af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af en forudgående ansøgning. Ansøgningsarbejdet er udført af ERIK Arkitekter A/S.

Oprindelige materialer
Bent Werner er byggeformand for Ejendomsselskabet Olav de Lindes team af håndværkere. Han har stået for at gennemføre fornyelserne af tagfladen på Mindegade 8. Det indebar blandt andet at bruge de oprindelige materialer og samme håndværksmæssige udførelse, som da bygningen blev til i midten af 1800-tallet.  

”Betingelserne for at vi måtte forny tagfladen er blandt andet, at tagbelægningen som vi anvender til fornyelsen skulle være den samme som den oprindelige, nemlig naturskifer. Det gjaldt både format, farve og kvalitet. Også oplægningsmetoden med forbandt skulle være den samme”, fortæller Bent Werner.

Ud over naturskifer er zink også et af de oprindelige materialer. Det er derfor også en del af fornyelsen.   

”Tagrenderne og tagnedløb var oprindelig udført i zink. Dem har vi også fornyet med ny zink i en detaljering som de oprindelige. Det vil sige loddede lige stykker. Zink går også igen på tagryggen, hvor ny zink-inddækning på udluftede underbrædder erstatter den oprindelige rygning, ligesom materialet også er brugt på de aftrappede inddækninger mod de murede gavle”, uddyber han.

Flere af bygningerne i Mindegade blev opført som købsmandsgårde, og gaden repræsenterer derfor en betydelig del af Aarhus’ handelshistorie. Ifølge Kulturarv.dk kaldes ejendommen på Mindegade 8 også for Hans Broges Gård med Hans Wilhelm Schrøder som arkitekten bag.

Respekt for den gamle konstruktion
Fornyelsen af tagfladen på ejendommen i det centrale Aarhus er udført med respekt for den gamle konstruktion. Arbejdet er dels udført af Ejendomsselskabet Olav de Lindes egne håndværkere.

”Fordi bygningen er fredet, er der nogle bygningsmæssige konstruktioner, som gør, at den er opført anderledes end nutidens byggenorm foreskriver. Eksempelvis er der ikke undertag på tagfladen. Så for at holde tagfladen tæt er skiferen oplagt i skiferkit”, fortæller Bent Werner.

Det er dog ikke alle elementer på taget, som er blevet fornyet. De to eksisterende tagvinduer i støbejern har fået en nænsom renovering, og de er nu atter tilbage på tagfladen. Det samme er flagstangssoklen, der dog er blevet beklædt med ny zink. Herfra fejer dannebrogsvimplen nu atter fra bygningens top.

Vi kan nu sætte punktum for fornyelsen, der skal bidrage til at sikre, at ejendommen på Mindegade 8 står som en velholdt del af byens bybillede mange år ud i fremtiden.

Se billeder fra tagfornyelsen her: