Persondata

Privatlivspolitik

Hos Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, herunder datterselskaber i Olav de Linde Gruppen (”Olav de Linde”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om vores behandling af personoplysninger og om de rettigheder, du som registreret er tillagt i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Vi beder dig læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Olav de Linde.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er formelt det selskab i Olav de Linde Gruppen, som du er i kontakt med, fx når du indgår en lejeaftale, søger et job, samarbejder med eller på anden måde er i kontakt med os.

Navn - CVR
Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S - CVR38 27 58 44
Parkeringshuset Finderupparken ApS - CVR39 82 25 98
Nordhavn Ejendomme A/S - CVR27 74 89 10
Ejendomsselskabet Silkeborgvej 259 ApS - CVR15 15 80 42
Ejendomsselskabet Hermodsvej 20, Åbyhøj ApS - CVR20 42 29 04
Olav de Linde Restaurant ApS - CVR16 08 14 34
Ejendomsselskabet Jens Baggesens Vej 47 A/S - CVR25 31 35 18
Frederiksgade 74 I/S - CVR27 25 47 72
Brdr. De Linde I/S - CVR38 27 58 44
D. L. Udlejning ApS - CVR40 61 41 41
JDL Ejendomme ApS - CVR40 61 02 86

Er du i tvivl om, hvem der er den dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger eller har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Adresse: Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj
CVR-nr.: 38 27 58 44
E-mail: Persondata@olavdelinde.dk
Telefonnummer: +45 8615 4244

2. Hvis du besøger vores hjemmeside

Følgende afsnit beskriver Olav de Lindes behandling af personoplysninger om besøgende på www.olavdelinde.dk

2.1 Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmesider for blandt andet at optimere brugeroplevelsen og hjem-mesidernes funktioner samt for at forhindre misbrug og nedetid. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmesider første gang.

2.2 Hvis du anvender kontaktformularen på hjemmesiden, henvender dig til vores lejerser-vice eller i øvrigt kommunikerer med os

Typer af personoplysninger
Når du anvender kontaktformularen på vores hjemmeside, henvender dig til vores lejerservice eller i øvrigt kommunikerer med Olav de Linde, indsamler og behandler Olav de Linde dine personoplysnin-ger. Olav de Linde indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

- Navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed
- Hvad din henvendelse vedrører, fx lejemål
- Dato for din henvendelse
- Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at af-give følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlin-gen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

- Håndtering af din henvendelse
- Generel kommunikation
- Udvikling af vores services
- Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
Olav de Linde behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

- Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores services (da-tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

- Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, be-handler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåel-sen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

3. Hvis du er lejer i en af vores ejendomme
Dette afsnit beskriver Olav de Lindes behandling af personoplysninger om lejere i Olav de Lindes ejendomme.

Typer af personoplysninger
Når du er lejer i en af Olav de Lindes ejendomme, kan Olav de Linde indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, adresse, virksomhed (hvis erhverv)
- Betalings- og kortoplysninger
- Foto- og videomateriale i forbindelse med tv-overvågning
- Ejendomsoplysninger
- Oplysninger om lejeforholdet, herunder klagesager, overtrædelser af husregler og lignende
- Kommunikation med dig, herunder elektronisk kommunikation
- CPR-nr.
- Helbredsoplysninger, hvis aftalen med dig inkluderer et behov for dette, fx i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål eller korrespondance omkring modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

- Administration af lejeforholdet og lejemålet, herunder kommunikation med dig
- For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
- For at forebygge og opklare kriminalitet
- Markedsføring af lejemål
- Salg af- eller belåning i ejendommen
- Udarbejdelse af forbrugsregnskaber og -oversigter
- Koordinering med håndværkere
- Tilmelding til forbrugsselskaber/målerselskaber, herunder udarbejdelse af forbrugsregnskaber

Behandlingsgrundlag
Olav de Linde behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

- Kontraktuelle forpligtelser: Ved indgåelse og administration af dit lejemål er behandlingen af dine personoplysninger nødvendige for at kunne opfylde lejekontrakten (databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

- Retlig forpligtelse: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde vores retlige forpligtel-se (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

- Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime inte-resser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Fx behandles oplysninger om strafbare forhold indsamlet via tv-overvågning på baggrund af Olav de Lindes legitime inte-resser i at opklare strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)

- Samtykke: Vi baserer vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit samtykke (da-tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a)

4. Hvis du søger job hos Olav de Linde
Når du søger om et job hos Olav de Linde, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlem-skab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger
Olav de Linde kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
- Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
- Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden
- Resultater af personligheds- og færdighedstests, hvis du gennemfører sådanne
- Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte
- Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Olav de Linde.

Behandlingsgrundlag
Olav de Linde behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

- Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de op-lysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personligheds- og færdighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

- Samtykke: Hvis vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgive-re, som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning, gør vi kun dette, hvis vi har fået dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

5. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner mv.
Dette afsnit indeholder politikken for Olav de Lindes behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere, der samarbejder med Olav de Linde.

Indsamling af personoplysninger
Olav de Linde kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

- Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Olav de Lin-de
- Når du har vist interesse for Olav de Lindes services, fx ved at give Olav de Linde dit visitkort
- Når du samarbejder og kommunikerer med Olav de Linde

Typer af personoplysninger
Olav de Linde kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer
- Individuelle oplysninger, fx foretrukne sprog
- Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, be-skæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
- Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Olav de Linde, som måtte indeholde fx dine kontaktop-lysninger
- Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser og bankoplysninger

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespon-dance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

- Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
- Administration som fx behandling+ af betalinger, regnskabsførelse, revision, såvel som for at yde support
- Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation
- Gennemførelse af forespørgsler fra dig
- Generel kommunikation
- Produkt- og serviceudvikling
- Statistik og analyse
- Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
- Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag
Olav de Lindebehandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

- Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nød-vendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

- Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forret-ningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre statistikker, analyser, yde support såvel som forbedring og udvikling af vores services. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime inte-resse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databe-skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

- Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødven-dig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovli-ge aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).


6. Hvis du besøger vores fysiske lokaliteter

6.1 Når du besøger vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger

Typer af personoplysninger
Når du besøger vores kontor faciliteter og øvrige bygninger, behandler Olav de Linde dine personop-lysninger via adgangskontrol, tv-overvågning og gæsteregistrering. Olav de Linde kan indsamle, be-handle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

- Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og arbejdsgiver
- Nummerplade
- Dato og tidspunkt for dit besøg
- Digitale fodspor, herunder information om, hvor og hvornår du har benyttet din adgangsbrik, hvis du har fået en udleveret
- Foto- og videomateriale i forbindelse med tv-overvågning

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

- For at give dig adgang til vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger
- For at administrere dit besøg hos os
- For at sikre sikkerheden på vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger
- For at forebygge og opklare kriminalitet på vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger

Behandlingsgrundlag
Olav de Linde behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

- Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime inte-resser i at kunne give dig adgang til vores kontorfaciliteter og øvrige bygninger samt i at be-skytte vores fysiske lokationer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Oplys-ninger om strafbare forhold indsamlet via tv-overvågning behandles også på baggrund af Olav de Lindes berettigede interesser i at opklare strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3).

Særligt om tv-overvågning
Vi har installeret tv-overvågning af kriminalpræventive og tryghedsskabende årsager, jf. databeskyt-telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt databeskyttelsesloven § 8, stk. 3. Der er opsat skilt-ning i de områder, som overvåges.

Optagelserne vil kunne blive gennemgået i tilfælde af konkret mistanke om besøgendes eller andre personers kriminelle handlinger, overtrædelse af Olav de Lindes politikker og retningslinjer, inter-ne/eksterne revisioner eller med henblik på afklaring af tvister.

Vi kan videregive optagelserne til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed, herunder hvis fremlæggel-sen er underlagt lovkrav, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggel-se, hvis du indgår i optagelserne.


7. Hvis du besøger vores profiler på sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for Olav de Lindes behandling af personoplysninger indsamlet via Olav de Lindes profiler eller sider på sociale medier.

Olav de Linde og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af per-sonoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Olav de Lindes profil eller side på det en-kelte sociale medie. Olav de Linde overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger, ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager infor-mation om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Olav de Lindes profiler eller sider på sociale medier.

Olav de Linde har profiler eller sider på følgende sociale medier:

• Facebook (Facebook Ireland Ltd.)
• Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
• Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook her
• YouTube (Google LLC)
• Googles privatlivspolitik er tilgængelig her
• Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på YouTube her
• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
• LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
• Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på LinkedIn her

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Olav de Linde og udbyde-ren af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personop-lysninger om dig:

- Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejds-plads, interesser og din by
- Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
- Kommentarer du efterlader på vores opslag
- At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen
Olav de Linde behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Forbedring af vores services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
- Statistik og analyse
- For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
- Markedsføring generelt

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

- Forbedring af deres annoncesystem
- For at give Olav de Linde statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet ud-arbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
- Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

- Legitime interesser: Olav de Linde baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores pro-filer på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores services (databeskyt-telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere sta-tistikker til Olav de Linde, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Olav de Lindes profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

- Samtykke: Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i over-ensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tids-punkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens arti-kel 6, stk. 1, litra a).

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?
Udbyderne af sociale media kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af mod-tagere:

- Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
- Eksternt med samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
- Annoncører
- Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
- Forskere og andre akademikere
Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysnin-ger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.
udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte ud-byderes privatlivspolitikker.
Du kan læse mere om, hvem Olav de Linde deler dine personoplysninger med, i afsnittet Videregivel-se til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.


8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldel-sen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares læn-gere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Personoplysninger, som er nødvendige for at dokumentere din lejeaftale med os, gemmes så længe lejeaftalen består, og så længe oplysningerne herefter er nødvendige for at dokumentere Olav de Lindes retsstilling over for dig, fx i forbindelse med en tvist eller inddrivelse af restancer.

Regnskabsmateriale, herunder personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringsloven, slettes tidligst efter udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til.

Tv-overvågning:
Optagelser fra tv-overvågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed bliver slettet eller anony-miseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Olav de Linde at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovover-trædelse.

Jobansøgninger
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Olav de Linde, vil din ansøgning samt yderligere relevante per-sonoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din per-sonalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysnin-ger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysnin-ger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behand-ling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


9. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Olav de Linde leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af IT-løsninger og andre tjenesteydelser. Sådanne ser-viceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Olav de Lindes udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Olav de Linde har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgiv-ningen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

- Politiet
- Advokater
- Revisorer
- Domstole
- Offentlige myndigheder
- Potentielle købere
- Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.


10. Dine rettigheder

- Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
- Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personop-lysninger
- Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
- Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
- Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine person-oplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
- Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil her-efter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet


11. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi be-handler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj
Persondata@olavdelinde.dk
+45 8615 4244

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk