PRESSEMEDDELELSE d. 30.06.23: 

Stabilt og robust regnskab fra Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S

Ejendomsselskabet Olav de Linde har offentliggjort sin årsrapport for 2022, der viser endnu et år med et stærkt resultat baseret på en stabil drift med høj udlejningsprocent og flere færdiggjorte byggeprojekter.

Resultatet leveres i et år, der har været præget af usikkerhed som følge af efterdønningerne efter coronapandemien, krig i Ukraine, øgede omkostninger på byggematerialer, høj inflation og øgede renteniveauer.

Årsrapporten for 2022 viser overordnet:
• Årets nettoomsætning udgør 480,8 mio. kr. mod 431,5 mio. kr. i 2021.
• Årets driftsresultat før skat og værdireguleringer udgør 169,1 mio. kr. mod 155,8 mio. kr. i 2021.
• Samlet værdi af investeringsejendomme udgør 10.181,2 mio. kr. mod 9.479,3 mio. kr. i 2021.
• Egenkapitalen for 2022 udgør 5.061,1 mio. kr. mod 4.506,7 mio. kr. i 2021.
• Der realiseres en udlejningsprocent på 97,5 ved udgangen af 2022.

-I Ejendomsselskabet Olav de Linde er vi tilfredse med årets resultat, der lander stærkt og stabilt. Vi glæder os over, at vi selv i usikre tider præsterer indenfor forventningerne. Det vidner om loyale og langvarige relationer med vores kunder og øvrige interessenter. Derudover bidrager afsluttede byggeprojekter også positivt til regnskabet, forklarer Esben Kjeldsen, adm. direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde.


Årets værdiregulering af investeringsejendomme indregnes i året med 61,2 mio. kr. De væsentligste enkelte stigninger skyldes udviklingsprojekter samt projekter, der nu er færdiggjorte, og som nu er taget i brug. Niveauet for afkastkrav har været stigende, hvilket isoleret set påvirker værdireguleringerne negativt. Dette modsvares dog i et vist omfang af øgede lejeniveauer.

Herudover kan stigningen i egenkapitalen delvis henføres til positiv udvikling i markedsværdien på renteswaps.

Hæver forventningerne til 2023
Ejendomsselskabet Olav de Linde foretager rigtig mange ombygninger og renoveringer om året og havde i 2022 desuden flere nybyggerier under opførelse. De stigende omkostninger på byggematerialer afspejler sig for selskabets vedkommende i højere løbende omkostninger til vedligehold.

-Med de stigende materialepriser, som vi oplevede i 2022, er vi opmærksomme på, at vi bygger dyrt lige nu. Nerven i vores forretning er dog, at vi beholder de ejendomme som vi køber og bygger. Derfor vælger vi altid materialer i god, solid kvalitet, fordi det giver
det bedste slutprodukt for vores kunder og dermed også for os. Vi tror på, at det over tid vil vise sig at være en god beslutning at fortsætte frem for at stoppe op i urolige tider, siger Esben Kjeldsen.

På trods af den fortsatte usikkerhed i relation til den geopolitiske situation og de øgede niveauer for rente og inflation, ser Ejendomsselskabet Olav de Linde lyst på fremtiden.

-Vi hæver vores forventninger til næste års resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme, som vi regner med lander i niveauet 175-200 mio. Vores forventninger bygger på, at vi tager en række boligejendomme i brug og afslutter flere renoveringer af væsentlige erhvervsejendomme. Vi er privilegerede, at vi selv er herre over vores byggeprojekter, og ved, hvad der er i pipeline i en række år frem, uddyber han.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har i snart et halvt århundrede renoveret og udlejet erhvervslejemål primært i Aarhus og Odense og sekundært i København. De senere år har ejendomsselskabet desuden opført en række nybyggede lejeboliger i Aarhus og Odense. Selskabet råder over en ejendomsportefølje på ca. 550.000 kvadratmeter og har ca. 100.000 kvm. under udvikling.

I 2022 igangsatte Ejendomsselskabet Olav de Linde byggeriet af højhuset på Mindet 6 på Aarhus Havn. Med sine knap 143 meter tegner det til at blive Danmarks højeste kontorbygning.

Strategi for bæredygtighed
Ejendomsselskabet Olav de Linde har desuden påbegyndt et strategisk arbejde med bæredygtighed.

-Vi ser det som en nødvendig del af at være en ansvarlig bygherre og et ansvarligt ejendomsselskab. Arbejdet har vi organiseret i nogle fokusområder, der vidner om vores vilje til at tage ansvar. Vi lægger i øjeblikket sidste hånd på vores bæredygtighedsrapport, der udkommer inden længe, udtaler Esben Kjeldsen.

For yderligere information, kontakt:
Esben Kjeldsen, adm. direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde, tlf. 4057 9796, mail: ek@olavdelinde.dk

Udvalgte nøgletal

 

2022

2021

Årets nettoomsætning

480,8 mio. kr.

431,5 mio. kr.

Resultat før skat og værdireguleringer

169,1 mio. kr.

155,8 mio. kr.

Værdireguleringer

61,2 mio. kr.

2.041,9 mio. kr.

Årets resultat efter skat

179,3 mio. kr.

1.728,6 mio. kr.

 

 

 

Balancesum

10.710,3 mio. kr.

9.564,7 mio. kr.

-          heraf investeringsejendomme

10.181,2 mio. kr.

9.479,3 mio. kr.

Egenkapital

5.061,1 mio.kr.

4.506,7 mio. kr.

Soliditetsgrad

47,3%

47,1%

 

 

 

Udlejningsprocent

97,5

96,8