Kontorhøjhus

Udvidelse for Systematic - Søren Frichs Vej 39

Baggrund

Systematic er en særdeles succesrig, veletableret og innovativ Aarhusiansk softwarevirksomhed, som gennem en årrække har vist en imponerende vækst. Virksomheden er i dag Danmarks største privatejede IT-virksomhed. Den store tilvækst af opgaver og medarbejdere kræver en markant udvidelse af virksomhedens fysiske rammer. Det seneste år har virksomheden skabt yderligere 300 arbejdspladser.

Den nuværende beliggenhed - solitært, med gode forbindelser til motorvejsnettet, fornuftige parkeringsforhold, nærhed til Aarhus Universitet og byen, har vist sig at være optimal for virksomhedens gode udvikling.

Beliggenhed

Placeringen langs en af de store indfaldsveje til Aarhus og nærheden til et af byens vigtigste trafikkryds er med til at understrege betyd­ningen af projektet som et "landmark" i forbindelse med overgangen til den indre by.  Kontorhøjhuset er placeret i en akse, hvor man, når man nærmer sig centrum langs Søren Frichs Vej, har flere høje bygninger placeret i det visuelle fokus. Blandt andet Ceres Panorama, som er betydelig højere, Pris­met og nye projekter med stor højde, som på lignende vis vil markere sig langs denne akse.

Arkitektur

Idéoplægget er et klassisk eksempel på kombinationen af en flad, horisontal bygning i 3 etager og et tårn i 15 etager. Den eksisterende bygning i 3 etager er et kontordomicil fra årtusindskiftet med fleksi­ble kontorarealer grupperet omkring et centralt atrium. Bygningen har blødstrøgne teglfacader i en blandet gul nuance med indfarvede fuger. Vinduer er i aluminium og gesims- og karnapafdækninger i forpatineret kobber. 

Det høje hus fremstår slankt og med proportioner, der forstærker kon­trasten mellem det horisontale og det vertikale. Facaderne er opdelt med vinduesformater, der understreger vertikaliteten. De fremstår va­rierede og med dybde, så de opleves som et relief fra alle sider. Det kobberagtige look giver en mørk kontrast til den lyse basis, som dannes af det eksisterende hus. 

Ejendomsselskabet Olav de Linde har gennem udformningen af den nye tilbygning også haft en nært samarbejde med byens stadsarkitekt med det formål at skabe et hus, som i udseende og materialer er gennemarbejdet med henblik på at give en kvalitet til området. Huset kan, i kraft af sin højde, ses fra mange steder i området. Derfor har vi prioriteret at skabe et smukt hus af så høj kvalitet, at det kan optræde som et værdigt vartegn for området.

Materialer

Facadematerialer og vinduer skal fremstå så de matcher de gule (gyldne) og kobberagtige farver i det eksisterende hus, men sam­tidig give "tårnet" en noget mørkere grundfarve end den gule tegl i det eksisterende hus. Det valsede og bukkede tyndplademateriale af patineret kobber eller farvet aluminium er med til at give den ønskede virkning.