F Baeredygtighed Rapportering 2022 Og 2023

Ansvarligt ejendomsselskab

Hos Ejendomsselskabet Olav de Linde arbejder vi efter en bæredygtighedsstrategi, der skal være medvirkende til, at vi er en profitabel virksomhed, der bidrager positivt til menneskers udvikling og trivsel, og løbende reducerer vores negative indvirkninger på miljøet og klimaet.

Vi har identificeret fire fokusområder, der danner grundlag for de indsatser og mål, vi fokuserer på i de kommende år i vores arbejde med bæredygtighed:

  • Vores ejendomme
  • Vores byer
  • Vores relationer
  • Vores hold

Følg vores arbejde i vores årlige bæredygtighedsrapporter, som du kan downloade og læse herunder. 

Havnegade34 Eodl Odense 7 R

Bæredygtighedsrapport 2022

Her kan du downloade og læse Ejendomsselskabet Olav de Lindes bæredygtighedsrapport for regnskabsåret 2022. 

Download 2022-rapporten

Download 2022-rapporten
  • Filformat: PDF
  • Størrelse: 5265,64 KB
Interior 1, Web

Bæredygtighedsrapport 2021

Herunder kan du downloade og læse Ejendomsselskabet Olav de Lindes første rapport for samfundsansvar. Vi vil fremadrettet berette om vores indsatser og skabte resultater inden for ansvarlig ejendomsudvikling og bæredygtigt byggeri i vores bæredygtighedsrapporter.

Vi udvikler den systematiske tilgang i de kommende år og arbejder med afsæt heri hen imod vores ambitiøse 2030-mål.

Download 2021-rapporten

Download 2021-rapporten
  • Filformat: PDF
  • Størrelse: 3622,86 KB