Den bæredygtige transformation af Ankersgade

Centralt på Ankersgade 12 i Aarhus ligger byens tidligere postterminal. Bygningen er fra 1970’erne, og gennem årene er den blevet brugt først af Post Danmark og siden PostNord til at modtage og omfordele post. Og den ligner næsten sig selv, bygningen, og så alligevel slet ikke. Vi har forskønnet den ude og inde, og så er der blevet opført et væksthus på første sal. 

Ankersgade 12 er som andre gamle bygninger, vi har købt og givet nyt liv, været igennem en nænsom transformation. Så meget som muligt af det oprindelige er bevaret, der er føjet nyt til efter behov, og ejendommen er på den måde blevet klar til nye lejere, uden at det har været nødvendigt at rive det hele ned for at bygge nyt fra bunden.

Som noget nyt for os valgte vi for Ankersgade 12 at få lavet en såkaldt LCA-analyse, en  livscyklusanalyse, for at undersøge, hvor godt det egentlig er for miljøet at bevare frem for at rive ned. Ret godt, viste det sig. Læs om vores bæredygtige transformation af Ankersgade 12 herunder.

Facade på Ankersgade 12 i Aarhus 2023

Tidslinje

2023

Der lægges sidste hånd på facader og uderum

Maj 2022

De sidste lejere flytter ind

September 2020

Første lejer flytter ind

2020-2023

Postcentralen transformeres til moderne erhvervslejemål

April 2020

Ejendomsselskabet Olav de Linde overtog ejendommen

2019

Ejendomsselskabet Olav de Linde indgik aftale med PostNord om køb af ejendommen

1971-2020

Bygningen fungerede som postcentral for først Post Danmark og siden PostNord

1971

Bygningen blev opført

Du kan fornemme historien

Vi bevarer og renoverer af flere årsager. Vi er glade for, og stolte af, at vores arbejde med Ankersgade 12 har sparet samfundet for udledninger af CO2, men når vi renoverer og bevarer, gør vi det også for netop at bevare det, der allerede findes. Vi respekterer ejendommens historie og bevarer derfor flest mulige vidnesbyrd om dens tidligere funktion.
Ved at lade så meget af bygningen stå har vi sikret, at en del af historien om det gamle postcenter bliver bevaret, og du kan helt bogstaveligt fornemme historien, når du bevæger dig rundt i bygningen. 
I stueplan, hvor en klatreklub i dag  holder til, kan du fx prøve kræfter med klatrevægge i forskellige sværhedsgrader, men nærstuderer du gulv og vægge kan du se sporene fra de togskinner, der lå her, da Ankersgade 12 stadig var en postcentral, og hvor togene kørte direkte indenfor for at blive tømt for post.

IT Minds lokaler i den gamle postcentral på Ankersgade 12 i Aarhus

Transformationen

Vi bevarede de originale betonelementer samt store dele af murværket, terrazzogulvene, dørene samt de gamle postkasser og smøregraven. Vi skabte plads til kontorer, butikker og andre virksomheder i bygningens eksisterende lokaler, og vi byggede et væksthus af genbrugsmaterialer ovenpå indgangspartiet. På den måde blev en lukket kolos omdannet til et lyst, lækkert og åbent mødested for borgere og erhvervsliv.

Indstillet til Renoverprisen

Vores renovering af Ankersgade 12 blev i 2023 indstillet til Renoverprisen 2023, blandt andet med den begrundelse, at en renoveret bygning både giver mening i forhold til bæredygtighed, og fordi den sikrer, at unikke historiske detaljer og arkitektoniske greb og historiefortælling om området bevares

Kunst og begrønning

Facaden af Ankersgade 12 er prydet med et stort vægmaleri af den lokale kunstner Peter Birk og har fået et tag beklædt med sedum for at pryde med begrønning og for at bidrage til øget biodiversitet. Det giver de ellers industrielt udseende facader et helt andet og nyt udtryk, der passer godt til det nabolag, Ankersgade 12 ligger i.

Bæredygtig renovering

Når Ejendomsselskabet Olav de Linde køber en gammel bygning, går vi altid efter at bevare så meget af den som muligt, og gennem nænsom renovering, med respekt for historien, at give bygningen, og det område, den ligger i, nyt liv, der kan have funktion og skabe glæde mange år fremover.

Ankersgade 12 er ingen undtagelse i den henseende, men vi gjorde alligevel noget ekstra, da vi begyndte at renovere den gamle postcentral.

Vi bad rådgivningsvirksomheden Transition ApS om at lave en LCA-analyse af, hvordan Co2 emissionen ser ud for at transformere postcentralen i forhold til at rive den ned og opføre en ny ejendom på stedet.

Konklusionen var tydelig – ud fra et klimaperspektiv viste det sig at være mere bæredygtigt at bevare og transformere postcentralen end at rive den ned og opføre en ny bygning. 

Brødrene Dahl butik Ankersgade 12 Aarhus 2022

Vi har valgt at flytte ind i en gammel bygning, hvor man har brugt så mange som muligt af de eksisterende materialer i renoveringen. Der er Energibesparende installationer overalt, og bygningen har al den komfort, man forventer i et moderne byggeri, plus en masse charme. Men vigtigst af alt, så har den et rigtig godt klimaregnskab.

Jesper Lynge, salgsdirektør, Brødrene Dahl.

Livscyklusanalyse af Ankersgade 12

Vi besluttede os for at renovere Ankersgade 12 med så meget genbrug af det bedste af bygningens oprindelige konstruktioner og materialer som muligt.

Dels for at lade historien leve videre i den nye ejendom og den nye funktion – men også for at bygge så klimavenligt og ressourcebesparende som muligt. Når man genanvender byggematerialer, sparer man nemlig al den CO2-udledning, der ville være gået til fremstilling, transport af og byggeri med nye materialer.

For at få tørre tal på principperne, har rådgivningsvirksomheden Transition ApS lavet en livscyklusanalyse for renoveringen og driften af Ankersgade 12 de næste 50 år.

Analysen sammenligner de totale CO2-emissioner fra det renoverede projekt i forhold til en ny bygning.

Analysen konkluderer, at renoveringen og driften af den renoverede ejendom over en 50-årig periode medfører en 33 % besparelse i CO2-emissionerne i forhold til at bygge nyt.

Rasmus Martens Jakobsen, direktør i Transition ApS, har kortlagt den indlejrede CO2 i Ankersgade 12 og konkluderer:

Det viste sig at være hele 2200 ton CO2. For at sætte det i relief kan man sige, at hvis man havde væltet bygningen, så skulle man have startet med at skylde 2200 ton CO2 væk, og der er man ikke engang begyndt at bygge endnu.

Væksthus

Ved indgangspartiet har vi opført et 150 m2 stort væksthus, bygget af op mod ca. 95 % genbrugte byggematerialer. De genbrugte byggematerialer er fra både selve postcentralen, den gamle chokoladefabrik i Klostergade, det tidligere kommunehospital og det tidligere psykiatriske hospital i Risskov, samt overskudsmaterialer fra boligbyggeriet SHIP på Aarhus Ø. Materialerne er hentet fra vores genbrugslager.

Blå kors lokaler i den gamle postcentral på Ankersgade 12 i Aarhus 2022

Vores menneskesyn er, at selvom man som menneske har ridser, så er man værdifuld. Det er lidt som bygningen og varerne her, der også har rider, men stadig giver stor værdi for andre.

Lars Thidemann Jensen, vicegeneralsekretær i Blå Kors.

Arkitektur og materialer

Vi har bevaret bygningens originale betonelementer, blandt andet lofter, søjler, gulve, bjælker og så meget som muligt af det oprindelige murværk. Vi har også bevaret terrazzogulve, døre og en række unikke historiske detaljer, blandt andet bygningens smøregrav og de gamle postkasser. På den måde kan man fornemme bygningens historie, samtidig med at der er kommet nyt liv i den.

Skabe liv i bygningen

Ankersgade 12 er i dag en bygning med en helt anden funktion, end da postvæsenet huserede i den. Det, der oprindeligt var designet til at holde posten inde og uvedkommende ude, er nu en inviterende central for borgere, erhvervsliv og sociale virksomheder – et mødested fyldt med mennesker, ideer og nye muligheder.

Vi er stolte over, at den oprindelige bygning består i transformeret form og har en lang levetid med lejere og liv foran sig.

De mange forskellige lejere, der er flyttet ind i bygningen, holder i dag til i et moderne og superlækkert kontormiljø, hvor den rå og utraditionelle stil går hånd i hånd med ufravigelige krav til høj kvalitet. , et fitnesscenter, stort klatreområde samt en café, der trækker kunder til fra hele Aarhus og omegn. 

Vi er stolte af, hvordan Ankersgade 12 ser ud i dag, og at bygningen rummer en forskelligartet gruppe lejere, som anvender lejemålene til så mange forskellige formål.

Vores arbejde på stedet betyder, at der er kommet meget mere liv i området, og at der gennem de næste mange år vil være en summen af både ansatte, brugere og kunder i den gamle postcentral.