Udgivet June 7, 2019

Solidt og robust årsregnskab fra Ejendomsselskabet Olav de Linde

Efter at have gennemført et generationsskifte, der er afsluttet pr. 1.10.2018, offentliggør Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S for første gang en årsrapport med den samlede balance. Dog afspejler driften alene tre måneder, nemlig perioden siden 1.10.2018 og året ud. 

Ejendomsselskabet Olav de Linde Logo Reception

”Med en bruttofortjeneste, der stort set kun dækker tre måneder, på 76 mio. kr. og en soliditet på mere end 40 % baseret på en egenkapital på den gode side af to milliarder kr., så viser årsregnskabet billedet af en solid virksomhed, der er rundet af 45 års stolte værdier”, forklarer virksomhedens direktør, Esben Kjeldsen.

Hovedtal fra årsregnskabet for 2018:

  • Bruttofortjeneste: 76 mio. kr.
  • Soliditet: 43 %
  • Egenkapital for 2018: 2.549 mio. kr.
  • Ejendomme for en bogført værdi af 5.796 mio. kr.
  • Resultat på 2.116 mio. kr., der dog er markant præget af værdireguleringer i forbindelse med generationsskiftet. Resultat af ordinær drift er 30 mio. kr., og vedrører primært alene perioden fra 1.10.2018 og året ud.
  • For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat i niveauet 125-150 mio. kr.

”Vi mener, at regnskabet afspejler det solide ejendoms- og byggeselskab vi er. Vores virksomhed er bygget på et stærkt fundament, hvor Olav de Linde altid har set langsigtet på de investeringer, der er foretaget. Det er stort set altid med det sigte at beholde vores ejendomme, og det giver et naturligt forhold til, at der skal være en relativ høj kvalitet og standard. Det betaler sig ofte på den lange bane”, forklarer Esben Kjeldsen.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har siden 1974 købt, udviklet og udlejet fast ejendom. Gennem årene har virksomheden skabt en ejendomsportefølje på omkring 500.000 m2 – primært i Aarhus og Odense, samt i København.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har gennem tiden renoveret og bevaret over 300.000 m2 ejendomme. Typisk ældre, måske nedslidte, men velbeliggende fabrikker, industribygninger og pakhuse. Derved er nogle markante industrielle kulturmiljøer bevaret i dagens bybillede, f.eks. Chokoladefabrikken Elvirasminde, Frichsparken og Mellemarmen – alle i Aarhus – Thrige-Firkanten i Odense samt store arealer på Odense Havn.    

”Vi er rundet af stolte værdier med genbrug som en bærende del af vores DNA. Hvor mange river ned for at bygge nyt, har Olav de Linde transformeret de tidligere industribygninger til skønne kontorlandskaber og erhvervsparker med det største genbrug, der kan tænkes, nemlig at genbruge bygningerne i stedet for at rive dem ned. Genbrug har altid betydet meget, og indgår i alle de ejendomme, der renoveres og bygges. Også i vores nye boligbyggerier”, uddyber selskabets direktør Esben Kjeldsen.

Flere projekter på vej

Virksomhedens aktiviteter er fra d. 1.10.2018, hvor generationsskiftet blev endeligt gennemført, igen blevet samlet. 

 ”Set i lyset af at de overdragne aktiviteter alene har været en del af driften i Ejendomsselskabet Olav de Linde de sidste tre måneder af regnskabsåret for den offentliggjorte årsrapport, afspejler det alligevel en stærk daglig drift, der er båret af kernen af vores forretningsområde, nemlig udlejning. Resultatforventningen til det kommende regnskabsår på 125 – 150 mio. kr., er også et udtryk for den stabile drift, som den bestående ejendomsportefølje kaster af sig. Det er således også et stærkt grundlag for, at vi de seneste år trygt har kunne sætte gang i boligbyggerier som Nabolaget og SHIP, og der er flere spændende projekter på tegnebrættet de kommende år”, forklarer Esben Kjeldsen. 

”Der arbejdes med udvikling af en del projekter på nogle af virksomhedens ejendomme, der beløber sig til op i mod fire milliarder kr., og som har et areal, der estimeres til minimum 150.000 m2.”

Selv om der med generationsskiftet er sket en overdragelse til Olav de Lindes tre børn, så har Olav de Linde fortsat den bestemmende indflydelse, og deltager også på uændret niveau i den daglige drift.

Ejendomsselskabet Olav de Linde Logo Reception