Erhvervslejemål i bynært udviklingsområde

Søren Frichs Vej 20

Søren Frichs Vej 20-22, 8000 Aarhus C

  • Kontor
  • Butik
  • Lager

Attraktivt beliggende i et udviklingsområde tæt på nybyggede etageboliger findes to af Ejendomsselskabet Olav de Lindes erhvervsejendomme, der anvendes som kontor, lager, butik og værksted. Ejendommene er placeret ganske tæt på midtbyen, ligesom Vestre Ringgade er lige om hjørnet.

  • Søren Frichs Vej 20
  • 563 m2