Olav de Linde genbrugslager på Balticagade på Aarhus Havn

Strategi for bæredygtighed

Følg udviklingen af ejendomsselskabets strategiske arbejde med bæredygtighed

Vores strategi for bæredygtighed

Det er vores overordnede målsætning at være en markant aktør i ejendomsmarkedet med en klar strategi og stærk praksis for bæredygtig udvikling.

Vi vil være en profitabel virksomhed, der bidrager positivt til menneskers udvikling og trivsel, og løbende reducerer vores negative indvirkninger på miljøet og klimaet.

Derfor har vi defineret en række mål, som er retningsgivende for de indsatser, der skal drive vores fremskridt mod 2030.

Vi arbejder med fire forskellige fokusområder, med hver deres ambitiøse målsætninger for 2023.

Vores fokusområder

I arbejdet med udviklingen af vores bæredygtighedsstrategi har vi gennemført en væsentlighedsanalyse, der blotlægger vores vigtigste indsatsområder og vores primære interessenter.

Ved at kortlægge disse sikres det, at vi arbejder med relevante aktiviteter, der har bedst mulig effekt, samt skaber størst samfundsmæssig ansvarlighed.

Analyseprocessen mundede ud i identifikation af en række fokusområder for bæredygtighed, som er vigtige for os og vores omverden.

Fokuspunkterne danner grundlag for ejendomsselskabets første bæredygtighedsstrategi og definerer de overordnede ambitioner og pejlemærker for perioden frem til 2030.

Analyseprocessen er fortløbende og udføres i samarbejde mellem direktionen, ledelsen og interne specialister, der alle har givet værdifulde bidrag.

Processen har bidraget til at skabe opmærksomhed på bæredygtighed som ledelsesdisciplin, og den danner grundlag for vores arbejde med at realisere de mål og handlingsplaner, vi løbende opstiller.

Vi har arbejdet med et fokus på genanvendelse, udvikling, respekt for mennesket og diversitet gennem mange år, men der er ikke tid og plads til fejltrin, og derfor er vi begyndt at gå mere målrettet og mere systematisk til værks i vores arbejde med bæredygtig omstilling.

Ved at stille specifikke krav til os selv og løbende undersøge, om vi kan gøre noget anderledes og bedre, sikrer vi os, at vi er opmærksomme på, hvor vi kan gøre en forskel.

Det er på den baggrund, vi har identificeret de fire overordnede fokusområder, Vores Ejendomme, Vores Byer, Vores Relationer og Vores Hold, som har dannet grundlag for de indsatser, vi fokuserer på i de kommende år.

Med hvert fokusområde følger en række ambitioner, vi løbende arbejder for at indfri, og som er med til at sikre, at vi er vores ansvar som en ambitiøs ejendomsvirksomhed alvorligt.

Illustration Bæredygtighed Skema Vision
Illustration Bæredygtighed Skema 2030Maal
/media/bobc4ocp/illustration_baeredygtighed_skema_2030maal.png
/media/lqdd4n0k/illustration_baeredygtighed_skema_vision.png

FN's verdensmål som rettesnor

Vi opererer med FN’s 17 bæredygtighedsmål som strategisk værktøj og rettesnor. Ejendomsselskabet Olav de Linde støtter alle FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har valgt at fokusere på de mål, hvor vores mulighed for positiv indvirkning er størst. Det har vi vurderet er mål 8, 11, 12 og 13.

Illustration EODL Verdensmål02