Udgivet July 5, 2021

Ejendomsselskabet Olav de Linde vælger bygherrerådgiver til byggeriet af kontorhøjhus på Mindet 6

Lokalplanen for kontorhøjhuset på Mindet 6 i Aarhus blev godkendt af Aarhus Byråd d. 22/6-21, og nu kan bygherre, Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, igangsætte de endelige forhandlinger med de bydende totalentreprenører om udførelsen af projektet.

Ejendomsselskabet Olav de Linde Logo Reception

Byggeprojektet bliver på i alt ca. 48.000 m2, hvoraf ca. 7.000 m2 er den eksisterende bygning, der bliver bevaret og moderniseret med respekt for den oprindelige kulturarv. Samtidigt bygges et ca. 11.300 m2 stort P-hus, der relaterer sig til Mindet 6’s kommende ca. 2.000 arbejdspladser. Den forventelige byggestart er foråret 2022, og byggeriet vil vare ca. 4 år.

Projektet har været under udarbejdelse siden 2014 og undervejs har bygherren fået rådgivning af arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, der har designet både højhuset og P-huset. Rambøll, Ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S, GEO samt landinspektørfirmaet Aakjær har undervejs bidraget med yderligere dokumentation i forbindelse med det samlede udbudsprojekt.

Den resterende del af projekteringen vil blive udført delvist af Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S´ egen tegnestue samt den valgte totalentreprenørs rådgivere. D|K2 Bygherrerådgivning A/S er valgt som bygherrerådgiver, og ingeniørfirmaet WSP bidrager med rådgivning indenfor højhusbyggeri.

”Det er med stor ydmyghed, at vi går til opgaven. Ydmyghed både i forhold til den tillid Ejendomsselskabet Olav de Linde har udvist ved at vælge vores team og ved at skulle levere rådgivning, der tilgodeser de fremtidige brugere af bygningerne og det spændende bymiljø, der vil blive skabt omkring Mindet 6”, udtaler Mads Konge Petersen, markedschef WSP, og Morten Dencker Grønbæk, partner D|K2 Bygherrerådgivning A/S.

”Vi har valgt konsortiet med D|K2 og WSP, fordi vi på den måde både får en stærkt lokalt forankret bygherrerådgiver, der samtidigt kan mønstre specialiseret og global erfaring med højhusbyggeri. Vi har høje ambitioner om et fremtidssikret DGNB Guld certificeret kvalitetsbyggeri, der viser vejen indenfor bl.a. energieffektivitet, bæredygtighed og state of the art teknologiske løsninger, og det forventer vi, at dette samarbejde vil underbygge og sikre”, udtaler Morten Sparvath Thomassen, tegnestuechef ved Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Læs mere om visionerne for byggeprojektet på Mindet 6 her.

For yderligere information, kontakt:

Morten Sparvath Thomassen, Tegnestuechef, Ejendomsselskabet Olav de Linde, tlf. 29665405, mail: mst@olavdelinde.dk

Morten Dencker Grønbæk, partner, D|K2 Bygherrerådgivning A/S, tlf. 30665148, mail: mdg@d-k2.dk

Mads Konge Petersen, Markedschef, WSP, tlf. 92430467, mail: Mads.Petersen@wsp.com

Ejendomsselskabet Olav de Linde Logo Reception