På denne side taler vi om det, vi har gjort for dette specifikke fokusområde. Vi fortæller om de mål, vi er nået, vi taler om cases og vi indsætter nyheder, der relaterer sig specifikt til fokusområdet. Nedenstående er taget fra Bæredygtighedsrapporten og skal være introduktion til siden.

Tilgang og principper

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S ønsker at bidrage positivt til sundhed, trivsel og social sammenhængskraft i de byer, vi driver forretning i. Det er derfor afgørende, at vores ejendomme er sunde, sikre, funktionelle og inspirerende, men også at de skaber muligheder for vores lejere og for vores naboer. Derfor sikrer vi, at vores ejendomme øger attraktiviteten af de områder, de ligger i, og der indtænkes diversitet i udbuddet af lejemål til både bolig og erhverv. Det er samtidig vigtigt, at vores projekter modvirker den fortrængning af natur og biodiversitet, som fortætningen i de større byer medfører. De steder, hvor vi har hele klynger af ejendomme, tilstræber vi at etablere sammenhængende miljøer med diversitet i lejersammensætningen. Det er vores erfaring, at det skaber levende og harmoniske byrum.

Artikler om vores byer

Et særligt sammenhold

Et særligt sammenhold

Det giver et særligt ansvar og sammenhold at udvikle ejendomme for at beholde dem og leje dem ud i årtier. Den daglige administration, vedligeholdelse og relation til lejerne kræver høj kvalitet og tillidsfuldt samarbejde i hele ejendomsselskabets organisation.
Læs mere
Jan skaber koncepterne – Ramina giver dem form

Jan skaber koncepterne – Ramina giver dem form

Bygningskonstruktøren Ramina og arkitekten Jan fortæller om deres samarbejde på tegnestuen hos Ejendomsselskabet Olav de Linde.
Læs mere
Vicevært Steen Kobberø

Vicevært Steen Kobberø

”De andre er nok lidt mere til de store maskiner, end jeg er”, fortæller vores vicevært Steen Kobberø beskedent, imens han rækker ud efter en kost. Steen er en del af vores team af i alt fem viceværter i Aarhus. I 11 år har han serviceret vores ejendomme - og han trives, fortæller han.
Læs mere
Murer Lars Damgaard Jensen

Murer Lars Damgaard Jensen

Siden sjette klasse har Lars Damgaard Jensen vidst, at han skulle være murer. Med passion i stemmen fortæller han om sine 11 år som murer i virksomheden - om at være en pligtopfyldende kollega, en serviceorienteret medarbejder og at se charmen i alle slags opgaver.
Læs mere
Malerkonduktør Brian W. Hammerum

Malerkonduktør Brian W. Hammerum

Brian W. Hammerum er én af Ejendomsselskabet Olav de Lindes i alt fem malere i afdelingen i Aarhus. En afvekslende hverdag med stort spillerum til at prøve nye teknikker af, og vigtigheden af at huske håndværket har holdt Brian til ilden i firmaet i over 10 år.
Læs mere