Frichsparken på Søren Frichs Vej i Aarhus set oppefra

Vores ejendomme

Vores drivkraft er vores skabertrang og store kærlighed for at skabe nyt liv i gamle bygninger. Vi giver udslidte industri- og produktionsbygninger nyt liv som spændende og moderne lejemål. Alt sammen med respekt for den enkelte bygnings fortid, arkitektur og materialer.

Vores lejemål - vores kerneforretning

Hos Ejendomsselskabet Olav de Linde kommer vores lejere først. Vores kerneforretning er vores lejemål, og vi kan kun drive vores forretning, fordi vores lejere er glade for samarbejdet med os. 

Vi tager bæredygtighed alvorligt og tager ansvar bl.a. ved at bevare ejendomme og ved vores materialevalg, hvor genbrug af byggematerialer og nye kvalitetsmaterialer med en lang levetid prioriteres højt.

Mange af vores lejemål har det til fælles, at det er gamle bygninger, vi har valgt at bevare, transformere og give nyt liv. Vi kan vi godt lide gamle bygninger og de historier, de kan fortælle, og bevaring, genbrug og transformation har altid præget vores tilgang til ejendomsudvikling.

Derfor gør vi det

Det er ikke altid en god forretning at genbruge materialer, da det godt kan være dyrere end at købe nyt. Vi gør det alligevel, og vi har altid gjort det, fordi vi tror på, at det er bedre for miljøet.

Det har siden virksomhedens start været kendetegnet for os, at vi bevarer gamle bygninger med en særlig historie og transformerer dem til moderne, tidssvarende kvalitetslejemål.

I de senere år har vi også engageret os i nyopførte kvalitetsbyggerier, for eksempel med vores nye boligejendomme i Odense og Aarhus og vores store udviklingsprojekter på Katrinebjerg i Aarhus samt Mindet på Sydhavnen i Aarhus.

Alle vores byggerier har det til fælles, at vi udvælger kvalitetsmaterialer, og at vi aldrig vælger den nemme og kortsigtede løsning. 

Historien lever videre

Besøger man vores renoverede og transformerede ejendomme i Aarhus, Odense og København, mærker man den helt særlige stemning, du får af at træde ind i en gammel bygning. Du kan fornemme historien, og du kan i vores bygninger se store og små eksempler på den. 

Det kan være skiltene på facaden af en gammel industrimølle, smøregraven på en postsorteringscentral eller søjlerne i et gammelt foderstoflager. Det er alt sammen ting, der ville være i fare for at forsvinde for evigt, hvis ikke det var fordi, så meget af bygningerne som muligt var blevet bevaret.

Vores genbrugslagre

Når vi renoverer en gammel bygning, sker det, at vi mangler et eller andet, en dør, et vindue eller lamper fra en specifik tidsperiode, og så kigger vi mod vores genbrugslagre i Aarhus og Odense. Her gemmer vi stort og småt fra byggerier, andre måske ville sælge eller smide ud.

Vi vil hellere gemme alverdens materialer til den dag, vi pludselig står og mangler dem, og det sker ofte, at der ligger noget på lageret, der er med til at gøre en renovering af en bygning komplet.

Olav de Linde genbrugslager på Balticagade på Aarhus Havn set oppefra 2022

Afsnit om vores genbrugslagre

Genbrugslagre

Vores genbrugslagre rummer store mængder af byggematerialer og inventar og er en evig kilde til inspiration for vores arkitekter, når vi transformerer og renoverer vores ejendomme. Vores lagre er uvurderlige for vores arbejde, fordi de giver os mulighed for at skabe den særlige ’Olav de Linde-stil’ og for at genanvende materialer i en langt større skala end ellers.

Ifølge Miljøstyrelsen bliver der i Danmark produceret cirka fem millioner ton byggeaffald om året, godt 40% af den samlede affaldsmængde i Danmark på et år. (NOTE FRA PKO: KILDE TIL PÅSTAND: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2022/12/978-87-7038-463-6.pdf)

Det giver på den baggrund god mening at genanvende så meget, man kan i byggeindustrien, og genbrug af bygninger og brugte byggematerialer er, og har netop altid været, en central del af vores DNA.

Vi har i mere end 45 år renoveret bygninger med henblik på at skabe nyt liv i eksisterende rammer. Vi bevarer og genbruger byggematerialer i det omfang, det er muligt – og går langt for at finde løsninger, der giver mere genbrug og mindre spild.

Det skal på lager

Står vi med genbrugsmaterialer, vi ikke skal bruge lige med det samme, oplagrer vi det til senere brug, og du finder på vores lager alt fra gamle vinduer til jernplader, ståldragere, 100 år gammelt tømmer og meget, meget andet.

En del af det, vi har liggende på lager, har vi købt fra nedbrydninger af andre bygninger. Det kan for eksempel være glas- og stålpartier, og når vi en dag mangler et vinduesparti, der ser ud på en helt særlig måde, går vi på jagt på vores lager.

Her har vi samlet stort og småt fra forskellige tidsperioder, og det er til stor hjælp for os, når vi renoverer bygninger, der til tider har mange år på bagen.

For os og vores lejere giver det mening at bevare gode bygninger, gode materialer og godt håndværk – at give noget gammelt nyt liv ved at genbruge genskabe og på den måde danne en ny fortælling, der trækker tråde til historien, og samtidig skabe et unikt miljø – en stil og en stemning, man ikke kan nybygge sig til.

Intet af værdi smides ud – alt har en plads i et nyt byggeri. Vores genbrugslagre er med til at give vores bygninger nyt liv, og det er med til at bevare deres identitet.

Olav de Linde på genbrugslageret på Balticagade på Aarhus Havn

Her på lageret kan man finde det, vi kører hjem med fra vores byggepladser og nedbrydninger. Hvis det ikke er noget, vi skal bruge lige med det samme, bliver det oplagret her, indtil vi skal bruge det. Her er f.eks. et vindue, som er klar til at blive sat i et eller andet sted. Der skal selvfølgelig også glas i.

Olav de Linde

Bæredygtige transformationer

Ejendomsselskabet Olav de Linde køber gamle bygninger for at give dem nyt liv. Sådan har det altid været, og vi har i de senere år undersøgt, hvad det betyder for miljøet, og for vores CO2-aftryk, at bevare en gammel bygning i stedet for at rive den ned. 

Det kan du læse meget mere om i vores fortælling om arbejdet på den gamle postcentral i Aarhus.

Blå kors lokaler i den gamle postcentral på Ankersgade 12 i Aarhus 2022

Flere transformationer

Oplæg til cases der ikke er foretaget LCA-analyser på, men som vi har lagt et stort arbejde i, på bæredygtighedsfronten.

Introduktion til siden

Tilgang og principper

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S anerkender den globale miljø- og klimadagsorden, og det er derfor vores mål, at vores forretningsaktiviteter og ejendomme bidrager til et bæredygtigt miljø og klima. Vi arbejder systematisk med rapportering, certificering og miljødeklaration – og integrerer cirkularitet og værdiskabende genbrug i vores arbejde. Vi ser helt overordnet hensynet til klima og miljø som en forudsætning for en god forretning i fremtiden. Vores indvirkning på miljø og klima kommer fra vores energiforbrug, byggeriers materialeforbrug, medarbejderes og lejeres adfærd samt fra vores indirekte påvirkning i forsyningskæder og gennem affald i vores byggerier. Derfor har vi som mål, at byggeri, renoveringer, vedligeholdelse og drift planlægges og gennemføres med langsigtet bæredygtighed og ansvarlighed for øje. Vi oplever i stigende grad, at den bæredygtige løsning på langt sigt også er den økonomisk ansvarlige.

Casefortællinger

Cases

 • Ankersgade 12
 • Havnegade 32-34
 • Mindet, den eksisterende bygning og uderum 
 • Havnegade 16
 • Chokoladefabrikken Elvirasminde

Afsnit om LCA-analyser

LCA-analyser

Afsnit om DGNB-certificeringer

DGNB-certificeringer

Afsnit om byggematerialer

Byggematerialer

Afsnit om priser og indstillinger

Priser og indstillinger

Indhold og noter til denne side

På denne side taler vi om det, vi har gjort for dette specifikke fokusområde. Vi fortæller om de mål, vi er nået, vi taler om cases og vi indsætter nyheder, der relaterer sig specifikt til fokusområdet. 

Opbygning og fokusområder for alle tekster:

 1. Vi skal huske, at vores eksistensberettigelse er, at vi laver lejemål til lejere. Det er det, der er vores kerneforretning og alt andet udspringer af det. 
 2. Det skal gennemsyre indledningen, og det skal være tydeligt, når man læser det indhold, der nævnes herunder
 1. Introduktion til siden.
  1. Ejendomme som lejemål
  2. Hvad kan man generelt sige om vores lejemål
  3. Hvad har vores ejendomme at gøre med bæredygtighed?
 2. Genbrugslagre
 3. Cases
  1. Ankersgade 12
  2. Havnegade 32-34
  3. Mindet, den eksisterende bygning og uderum
  4. Havnegade 16
  5. Chokoladefabrikken Elvirasminde
 4. LCA-analyser
 5. DGNB-certificeringer
 6. Byggematerialer
 7. Priser og indstillinger

Artikler om vores ejendomme

Et særligt sammenhold

Et særligt sammenhold

Det giver et særligt ansvar og sammenhold at udvikle ejendomme for at beholde dem og leje dem ud i årtier. Den daglige administration, vedligeholdelse og relation til lejerne kræver høj kvalitet og tillidsfuldt samarbejde i hele ejendomsselskabets organisation.
Læs mere
Jan skaber koncepterne – Ramina giver dem form

Jan skaber koncepterne – Ramina giver dem form

Bygningskonstruktøren Ramina og arkitekten Jan fortæller om deres samarbejde på tegnestuen hos Ejendomsselskabet Olav de Linde.
Læs mere
Vicevært Steen Kobberø

Vicevært Steen Kobberø

”De andre er nok lidt mere til de store maskiner, end jeg er”, fortæller vores vicevært Steen Kobberø beskedent, imens han rækker ud efter en kost. Steen er en del af vores team af i alt fem viceværter i Aarhus. I 11 år har han serviceret vores ejendomme - og han trives, fortæller han.
Læs mere
Murer Lars Damgaard Jensen

Murer Lars Damgaard Jensen

Siden sjette klasse har Lars Damgaard Jensen vidst, at han skulle være murer. Med passion i stemmen fortæller han om sine 11 år som murer i virksomheden - om at være en pligtopfyldende kollega, en serviceorienteret medarbejder og at se charmen i alle slags opgaver.
Læs mere
Malerkonduktør Brian W. Hammerum

Malerkonduktør Brian W. Hammerum

Brian W. Hammerum er én af Ejendomsselskabet Olav de Lindes i alt fem malere i afdelingen i Aarhus. En afvekslende hverdag med stort spillerum til at prøve nye teknikker af, og vigtigheden af at huske håndværket har holdt Brian til ilden i firmaet i over 10 år.
Læs mere